Chương Trình Khuyến Mại


Shining Valentine's Day

Shining Valentine's Day

 Chương trình khuyến mại Valentine Day - MUA 1 NHẬN QUÀ THỎA THÍCH

- Mua 1 sản phẩm bất kỳ, chọn ngay 1 HOẶC NHIỀU sản phẩm miễn phí trong danh sách hàng khuyến mại tháng 2/2014 (với điều kiện sản phẩm tặng có giá trị thấp hơn hoặc bằng giá trị của sản phẩm mua)
Chi tiết sản phẩm tặng miễn phí, vui lòng xem tại Trang chủ -> Sản phẩm -> Hàng khuyến mại
itsskin.com.vn/San-pham/Hang-Khuyen-Mai

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 06/02/2014 đến hết ngày 14/02/2014
 

 

Khuyến Mại Tháng 1

Khuyến Mại Tháng 1

 Áp dụng giảm giá 50% và mua 1 tặng 1 với hơn 300 sản phẩm áp dụng. Chương trình kéo dài đến hết ngày 29/01/2014.

Chi tiết xem tại https://www.facebook.com/itsskinvn

 
1
2
3